Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030

O nas

Stworzony portal pełni rolę platformy konsultacyjnej oraz przewodnika, gdzie znajdą Państwo informacje o poszczególnych etapach prac nad trzecią, w historii funkcjonowania samorządowego województwa, aktualizacją określonych w lipcu 2000 r. kierunków rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

Dla lepszego zrozumienia celu i procesu aktualizacji proponujemy prenumeratę Kuriera Strategicznego. Znajdą w nim Państwo najbardziej aktualne wiadomości o najistotniejszych zmianach w „Strategii”.
Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy Państwu odnalezienie interesujących informacji i dokumentów oraz przybliżymy „Strategię rozwoju…” oraz zasady jej dostosowania do aktualnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych polityki rozwoju regionalnego.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego