Aktualności

rpo-slide-2
17 Wrz
0

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu ...

Czytaj więcej
14 Sie
0

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Sprawozdanie stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii i postulatów, a następnie ...

Czytaj więcej
09 Sie
0

Posiedzenie Zespołu ds. planowania strategicznego i Forum Partnerskiego

8 sierpnia w Olsztynie miało miejsce połączone posiedzenie Zespołu ds. planowania strategicznego i Forum Partnerskiego. W pierwszej części spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030, które miały miejsce w czerwcu i ...

Czytaj więcej
07 Sie
0

Spotkanie z młodzieżą w stolicy regionu

25 lipca w Olsztynie spotkaliśmy się z młodymi mieszkańcami regionu. Dopisała duża frekwencja , a celem spotkania były konsultacje aktualizowanej strategii rozwoju województwa. Po omówieniu aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie dyskusja skupiła się wokół najbardziej istotnych zagadnień dotyczących ...

Czytaj więcej
07 Sie
0

Spotkanie z młodzieżą w Ostródzie

24 lipca miało miejsce spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów z grupą osób w wieku 16-35 lat. Po przedstawieniu przez przedstawicieli Instytutu IPC Sp. z o.o. obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dyskusja skupiła się wokół wizji, czyli pożądanego obrazu województwa w przyszłości ...

Czytaj więcej
25 Lip
0

Spotkania konsultacyjne w Nidzicy i Szczytnie

15 lipca odwiedziliśmy południowe powiaty regionu, a dokładnie powiat nidzicki i szczycieński. Frekwencja na spotkaniach była duża, a dyskusja skupiła się wokół priorytetowych kwestii rozwojowych takich jak: gospodarka wodno-ściekowa; ochrona i restytucja rodzimej przyrody poprzez kompleksowy system działań na rzecz ...

Czytaj więcej
25 Lip
0

Konsultacje w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

11 lipca spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami w Giżycku oraz w Węgorzewie. Duża frekwencja w obu powiatach zaowocowała intensywną  dyskusją, podczas której obecni skupili się na rozwoju sieci dróg i związanej z nich dostępem do usług ...

Czytaj więcej
25 Lip
0

Rozmawialiśmy o Strategii w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim

10 lipca odwiedziliśmy kolejne stolice powiatów województwa: Lidzbark Warmiński i Bartoszyce. Dopisała duża frekwencja a zainteresowanie uczestników obu spotkań skupiło się wokół priorytetowych kwestii rozwojowych jak: uwzględnienie gmin w obszarach strategicznej interwencji wskazanych w projekcie Strategii; tworzenie miejsc pracy wysokiej ...

Czytaj więcej
24 Lip
0

Spotkania z młodzieżą w Ełku i Elblągu

W dniach 22 w Ełku i 23 lipca w Elblągu miały miejsce konsultacje społeczne aktualizowanej strategii rozwoju województwa z grupą osób w wieku od 16 do 35 roku życia. Dyskusja skupiła się wokół wizji, czyli pożądanego obrazu województwa w przyszłości ...

Czytaj więcej
23 Lip
0

Konsultacje strategii rozwoju z grupą osób w wieku 16-35.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konsultacji strategii rozwoju z grupą osób w wieku 16-35. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań, które odbędą się w Elblągu, Olsztynie, Ostródzie i Lidzbarku Warmińskim.

Czytaj więcej
123