Aktualności

25 Lip
0

Spotkania konsultacyjne w Nidzicy i Szczytnie

15 lipca odwiedziliśmy południowe powiaty regionu, a dokładnie powiat nidzicki i szczycieński. Frekwencja na spotkaniach była duża, a dyskusja skupiła się wokół priorytetowych kwestii rozwojowych takich jak: gospodarka wodno-ściekowa; ochrona i restytucja rodzimej przyrody poprzez kompleksowy system działań na rzecz ...

Czytaj więcej
25 Lip
0

Konsultacje w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

11 lipca spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami w Giżycku oraz w Węgorzewie. Duża frekwencja w obu powiatach zaowocowała intensywną  dyskusją, podczas której obecni skupili się na rozwoju sieci dróg i związanej z nich dostępem do usług ...

Czytaj więcej
25 Lip
0

Rozmawialiśmy o Strategii w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim

10 lipca odwiedziliśmy kolejne stolice powiatów województwa: Lidzbark Warmiński i Bartoszyce. Dopisała duża frekwencja a zainteresowanie uczestników obu spotkań skupiło się wokół priorytetowych kwestii rozwojowych jak: uwzględnienie gmin w obszarach strategicznej interwencji wskazanych w projekcie Strategii; tworzenie miejsc pracy wysokiej ...

Czytaj więcej
24 Lip
0

Spotkania z młodzieżą w Ełku i Elblągu

W dniach 22 w Ełku i 23 lipca w Elblągu miały miejsce konsultacje społeczne aktualizowanej strategii rozwoju województwa z grupą osób w wieku od 16 do 35 roku życia. Dyskusja skupiła się wokół wizji, czyli pożądanego obrazu województwa w przyszłości ...

Czytaj więcej
23 Lip
0

Konsultacje strategii rozwoju z grupą osób w wieku 16-35.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konsultacji strategii rozwoju z grupą osób w wieku 16-35. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań, które odbędą się w Elblągu, Olsztynie, Ostródzie i Lidzbarku Warmińskim.

Czytaj więcej
10 Lip
0

Spotkanie konsultacyjne w Ostródzie

5 lipca br. był kolejnym dniem konsultacji projektu dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Tym razem odwiedziliśmy Ostródę, stolicę powiatu ostródzkiego. Kluczowe zagadnienia w dyskusji skupiły się na oczekiwanych rezultatach interwencji w obszarach strategicznej interwencji wskazanych w Strategii, znaczeniu uzdrowisk ...

Czytaj więcej
10 Lip
0

Spotkania konsultacyjne w Działdowie i Nowym Mieście Lubawskim

Kontynuując konsultacje społeczne głównego planu strategicznego regionu spotkaliśmy się z naszymi partnerami w południowej części województwa, w powiecie działdowskim i nowomiejskim. Mieszkańcy tej części regionu, jako najważniejsze kierunki działań na najbliższe lata wskazali usprawnienie połączeń komunikacyjnych, zarówno kolejowych, jak i ...

Czytaj więcej
04 Lip
0

Rozmawialiśmy o Strategii w Iławie

2 lipca 2019 r. spotkaliśmy się z naszymi partnerami w Iławie. Główne wnioski z dyskusji to: konieczność poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rozwiązania bezkolizyjne oraz potrzeba integracji środowiska biznesu ze sferą naukową i ich otoczenia, co jest ...

Czytaj więcej
04 Lip
0

Konsultacje w Krainie Bociana

27 czerwca kontynuując konsultacje projektu strategii rozwoju województwa odwiedziliśmy Gołdap i Olecko. Tym razem dyskusja skupiła się m.in. na poprawie dostępności transportowej wschodniej części regionu, rozwoju infrastruktury przejść granicznych, polityce senioralnej oraz turystyce sanatoryjnej. Zwrócono również uwagę na konieczność poprawy dostępności ...

Czytaj więcej
02 Lip
0

Elbląg, Braniewo – konsultacji społecznych ciąg dalszy.

25 czerwca br. był kolejnym dniem cyklu dyskusji nad projektem „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w ramach konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu. Tym razem kluczowe zagadnienia projektu strategii tj. scenariusze rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, obszary strategicznej interwencji prezentowane były w ...

Czytaj więcej
123