Za nami kolejne spotkania konsultacyjne w regionie. 19 czerwca projekt strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w perspektywie 2030 roku przedstawiliśmy na Warmińsko-Mazurskim Forum Organizacji Pozarządowych, gdzie organizacje pozarządowe z terenu województwa miały możliwość podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat ich roli w polityce rozwoju regionu i przedstawić swoje pomysły rozwojowe dla Warmii i Mazur.

Natomiast 24 czerwca spotkaliśmy się z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego składającą się z przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Była to okazja do wniesienia wspólnego wkładu do aktualizowanej Strategii, która będzie kształtowała politykę rozwoju województwa przez najbliższe 10 lat.