27 czerwca kontynuując konsultacje projektu strategii rozwoju województwa odwiedziliśmy Gołdap i Olecko. Tym razem dyskusja skupiła się m.in. na poprawie dostępności transportowej wschodniej części regionu, rozwoju infrastruktury przejść granicznych, polityce senioralnej oraz turystyce sanatoryjnej. Zwrócono również uwagę na konieczność poprawy dostępności usług, w szczególności uzupełnieniu deficytów infrastruktury ochrony zdrowia na poziomie powiatowym.