28 marca w Olsztynie miało miejsce I spotkanie Rady Programowej, w której skład wchodzą przedstawiciele największych struktur politycznych województwa warmińsko-mazurskiego (PO, PSL, PiS, .Nowoczesna, Kukiz’15, SLD). Rada pełni funkcję doradczą w procesie aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Podczas spotkań, członkowie Rady mają sposobność przedstawić koncepcje i kierunki rozwoju województwa.

W czwartkowym spotkaniu wzięli udział: Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Gustaw-Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Poseł Andrzej Nowicki – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL oraz Dyrekcja Departamentu Polityki Regionalnej. Merytorycznym wsparciem służyli prof. dr hab. Jacek Szlachta oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor UW.

Podczas obrad przedstawiono Założenia aktualizacji Strategii, które stanowią swoisty kierunkowskaz po procesie. Dyskutowano nad rozwiązaniem problemów i wykorzystaniem szans wynikających
z diagnozy strategicznej województwa. Przeanalizowano również możliwe kierunki działań
w kontekście uwarunkowań krajowych i europejskich w nadchodzącym okresie 2020-2030 r. Pochylono się między innymi nad zagadnieniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości, zielonej gospodarki, energii odnawialnej a także rozwiązań problemów społecznych związanym
z brakiem aktywności zawodowej osób pozostających w wieku produkcyjnym. Poruszono także problematykę komunikacji, zjawisk demograficznych oraz inwestycji w regionie.

Wnioski ze spotkania będą stanowić cenny wkład do aktualizowanego dokumentu.