8 sierpnia w Olsztynie miało miejsce połączone posiedzenie Zespołu ds. planowania strategicznego i Forum Partnerskiego. W pierwszej części spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030, które miały miejsce w czerwcu i lipcu br. Kolejnym punktem programu było sprawozdanie z przeprowadzonych w lipcu konsultacji z młodzieżą wraz z rekomendacjami do projektu Strategii. Ostatnią cześć spotkania uczestniczy poświęcili na omówienie metodologii opracowania ram finansowych Strategii.