10 lipca odwiedziliśmy kolejne stolice powiatów województwa: Lidzbark Warmiński i Bartoszyce. Dopisała duża frekwencja a zainteresowanie uczestników obu spotkań skupiło się wokół priorytetowych kwestii rozwojowych jak: uwzględnienie gmin w obszarach strategicznej interwencji wskazanych w projekcie Strategii; tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości (z naciskiem na wysokopłatne miejsca pracy); kształtowanie oferty turystycznej w oparciu o rzekę Łynę; rewitalizacja oraz inteligentne zarządzanie siecią wodociągową (mając przy tym na względzie również aspekt awaryjności przestarzałej sieci); poprawa dostępu do usług publicznych (głównie do opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej poprzez np. utworzenie regionalnego ośrodka wsparcia seniorów w Bartoszycach); poprawa infrastruktury komunikacyjnej drogowej i kolejowej. Pojawiła się również propozycja objęcia wsparciem nowo zawiązanej sieci miast – Związek Warmińskich Miast Pogranicza, a także propozycja  obszaru dla rozwoju nowej „czwartej” inteligentnej specjalizacji regionu opartej na nowoczesnych technologiach w zakresie OZE.