2 lipca 2019 r. spotkaliśmy się z naszymi partnerami w Iławie. Główne wnioski z dyskusji to: konieczność poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rozwiązania bezkolizyjne oraz potrzeba integracji środowiska biznesu ze sferą naukową i ich otoczenia, co jest kluczowym czynnikiem dla odkrywania nowych obszarów specjalizacji gospodarczej regionu.