14 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się z naszymi partnerami w Mrągowie i Kętrzynie, gdzie przedstawiliśmy projekt strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w perspektywie 2030 roku. Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę m.in. na potrzebę innowacyjnego podejścia do rozwoju turystyki w regionie oraz kompleksowego spojrzenia na rozwój obszarów wiejskich – od wypełniania luk w podstawowej infrastrukturze technicznej poprzez rewitalizację w wymiarze społecznym i infrastrukturalnym, a kończąc na działaniach zmierzających do zapewniania ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu. Podkreślono również korzyści, jakie może przynieść współpraca sieciowa oraz wspólna promocja gospodarcza lokalnie działających przedsiębiorstw.