W dniach 22 w Ełku i 23 lipca w Elblągu miały miejsce konsultacje społeczne aktualizowanej strategii rozwoju województwa z grupą osób w wieku od 16 do 35 roku życia. Dyskusja skupiła się wokół wizji, czyli pożądanego obrazu województwa w przyszłości „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć”. Rozmawialiśmy o tym dlaczego nasz region jest wyjątkowy oraz co moglibyśmy poprawić, aby żyło się nam lepiej. Poruszyliśmy tematykę aktywności społecznej, zachowania walorów środowiska naturalnego, poprawy komunikacji i dostępności transportowej oraz sytuacji gospodarczej i przedsiębiorczości w regionie. Uczestnicy spotkania opowiadali m.in. o swoich planach zawodowych, inicjatywach jakich brakuje w ich miastach oraz o tym dlaczego są dumni z bycia mieszkańcami Warmii i Mazur.