12 czerwca 2019 r. w Hotelu Przystań w Olsztynie odbyło się spotkanie inaugurujące konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego.

W spotkaniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, radni sejmiku województwa, członkowie zarządu województwa, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również środowisk naukowych i biznesu z obszaru powiatu olsztyńskiego.

Przedmiotem dyskusji podczas konferencji były kompetencje przyszłości, inteligentna produktywność, kreatywne aktywności, a wszystko oparte na mocnych fundamentach, czyli optymalnej infrastrukturze rozwoju, silnym kapitale społecznym i przyjaznym środowisku przyrodniczym – czyli propozycja nowego układu celów strategicznych i operacyjnych rozwoju województwa w perspektywie 2030 roku.

Teraz przyszedł czas na konsultacje społeczne zaproponowanych w projekcie Strategii kierunków rozwoju regionu. Od 13 czerwca spotkania konsultacyjne prowadzone będą w pozostałych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.