24 lipca miało miejsce spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów z grupą osób w wieku 16-35 lat. Po przedstawieniu przez przedstawicieli Instytutu IPC Sp. z o.o. obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dyskusja skupiła się wokół wizji, czyli pożądanego obrazu województwa w przyszłości „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć”. Rozmawialiśmy o tym co moglibyśmy zrobić, aby na Warmii i Mazurach żyło się lepiej. Poruszyliśmy tematykę rynku nieruchomości, aktywnego wypoczynku, możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, zachowania walorów środowiska naturalnego, poprawy komunikacji i dostępności transportowej, a także służby zdrowia.