25 lipca w Olsztynie spotkaliśmy się z młodymi mieszkańcami regionu. Dopisała duża frekwencja , a celem spotkania były konsultacje aktualizowanej strategii rozwoju województwa. Po omówieniu aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie dyskusja skupiła się wokół najbardziej istotnych zagadnień dotyczących warunków życia w województwie warmińsko-mazurskim. Poruszane tematy dotyczyły: warunków i jakości pracy oraz wynagrodzeń, sytuacji na rynku mieszkaniowym, rodzajów aktywności społecznej w jakie zaangażowani są uczestnicy, budżetu partycypacyjnego, integracji międzypokoleniowej, jakości środowiska naturalnego oraz branż jakie kojarzą się z regionem.