W dniu 14 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Sprawozdanie stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii i postulatów, a następnie posłuży do uzupełnienia i korekty finalnej wersji Strategii, która przedstawiona zostanie Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zatwierdzenia.

Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom, które aktywnie uczestniczyły w procesie konsultacji społecznych.  Państwa zaangażowanie świadczy o dużym zainteresowaniu regionalnej społeczności rozwojem województwa.