Tagi: "gruparobocza"

30 Cze
0

I spotkanie grupy Roboczej ds. RPO WiM 2021-2027

2 marca 2020 r. W Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Dokument będzie w nadchodzącej perspektywie finansowej narzędziem realizacji celów polityki całej Wspólnoty Europejskiej oraz przyjętej 18 lutego 2020 ...

Czytaj więcej
30 Cze
0

Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027

Uchwałą nr 4/40/20/VI z dnia 28 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nadał ostateczny kształt Grupie Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Nadzór nad pracami Grupy pełni Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa, natomiast przewodniczącą gremium ...

Czytaj więcej