30 Cze
0

I spotkanie grupy Roboczej ds. RPO WiM 2021-2027

2 marca 2020 r. W Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Dokument będzie w nadchodzącej perspektywie finansowej narzędziem realizacji celów polityki całej Wspólnoty Europejskiej oraz przyjętej 18 lutego 2020 ...

Czytaj więcej