01Kwi
0

Założenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025

Informujemy, że w dniu 1.04.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Założenia aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Podstawowym zadaniem dokumentu jest przedstawienie koncepcji przeprowadzenia weryfikacji i zmian Strategii w taki sposób, by wypełniały one następujące funkcje: